BLOG

BLOG2021-02-04T20:28:33+03:00
2101, 2021

PROSTAT AMELİYATI

PROSTAT AMELİYATI Prostat büyümesi (BPH ) bir kanser olmamakla birlikte genel olarak ilerleyici karakter gösteren bir hastalık olup idrar yapamama sorunu, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrarda kan görülmesi ve hatta böbrek yetmezliğine varan ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu problemlerin yaşanmaması için düzenli olarak bir Üroloji uzmanının kontrolünde olmak önem taşımaktadır. Genel olarak aşağıdaki durumlarda prostat hastalarına ameliyat önerilmektedir; • Prostat büyümesine (BPH) bağlı olarak hastanın yaşam kalitesinde [...]

1801, 2021

BULBER ÜRETROPLASTİ

BULBER ÜRETROPLASTİ Bulber üretra darlıklarının nedeni çoğunlukla tam olarak bilinmemekle (İdiyopatik) beraber altta yatan tekrarlayan mikrotravmaların sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Bulber üretra darlıkları yumurtalık torbası altından anüs hizasına kadar olan üretra darlıklarını kapsar. Bulber üretra darlığının bilinen nedenleri başlıca travmatik durumlar ( idrar sondası takılırken meydana gelebilen travmalar; prostat, mesane veya böbrek taşlarına yönelik kapalı ameliyatlar sırasında gelişebilen travmalar gibi) veya cinsel yolla bulaşan bazı hastalıkların (bel soğukluğu gibi) [...]

1801, 2021

PENİL ÜRETROPLASTİ

PENİL ÜRETROPLASTİ Penil üretra darlıkları birçok nedenle oluşabilir ve penis ucundan yumurtalık torbası hizasına kadar olan üretra darlıklarını kapsar. Penil üretra darlığının başlıca nedenleri inflamatuvar durumlar (Liken sklerozis, Balanitis xerotica obliterans); travmatik durumlar ( idrar sondası takılırken meydana gelebilen travmalar; prostat, mesane veya böbrek taşlarına yönelik kapalı ameliyatlar sırasında gelişebilen travmalar gibi) veya cinsel yolla bulaşan bazı hastalıkların (bel soğukluğu gibi) sekeli gibi durumlardır. Penil üretra darlıklarında başlıca [...]

1801, 2021

ÜRETROPLASTİ

ÜRETROPLASTİ Üretroplasti: Anestezi altında hastalıklı üretra bölgesinin çeşitli teknikler yardımı ile onarılması ile tekrarın önlenmesini amaçlayan kompleks bir operasyondur. Anestezi süresi daha uzundur, açık cerrahi kesi gerektirir ve üretra dilatasyonu ve internal üretrotomi ile kıyaslandığında istenmeyen etkiler açısından daha yüksek risk taşımaktadır. Bu nedenle mutlaka bu konuda özelleşmiş merkezlerde yapılması önerilmektedir. Semptomların giderilmesi ve tekrarlayan üretra darlığı durumunun önüne geçme açısından diğer yöntemlere kıyasla çok yüksek başarı oranına sahip [...]

1701, 2021

ÜRETRA DARLIĞI

ÜRETRA DARLIĞI Üretra, idrarın idrar kesesinden vücudun dışına atılmasını sağlayan kanal yapısıdır ve aynı zamanda spermin vücut dışına atılması işlemi üretra aracılığıyla gerçekleşir. Mesane sonrasında prostat, üriner sfinkter (idrar tutmamızı sağlayan anatomik bölge), perine (skrotum ve anüs arasında kalan bölge) ve penis içinden geçmektedir. Prostat ve üriner sfinkter içinden geçen kısmı arka üretra; perine ve penis içinden geçen kısım ise ön üretra olarak iki ana bölgeye ayrılabilir. Üretra [...]

2509, 2020

PROSTAT KANSERİ

PROSTAT KANSERİ Prostat kanseri, erkeklerde en sık rastlanan kanser türüdür. Kanser sebepli ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. Prostat kanseri, prostat dokusunu oluşturan bazı hücrelerin anormal seyir göstererek tümör oluşturması sonucu meydana gelir. Tümör, prostatın bazen bir kısmında meydana gelir, bazen birden fazla yerinde ortaya çıkar. Herhangi bir belirtiye neden olmadan seyredebildiği gibi tedavi edilmediği takdirde zamanla büyüyüp ilerleyerek işeme bozuklukları, idrarda kanama veya böbrek yetmezliği tablosuna neden [...]

2509, 2020

BÖBREK TÜMÖRÜ

BÖBREK TÜMÖRÜ Böbrek kanseri nedir? Böbrekler insan hayatı için oldukça önem taşıyan sağ ve sol olmak üzere omurgamızın iki tarafında karın içi organların arkasında yer alan organlarımızdır. Böbrekler kanın zararlı atıklardan temizlenmesi ve atıkların boşaltım sistemine gönderilmesinde aktif rol oynamaktadır. Ayrıca salgıladıkları hormonlar vücut metabolizmasının ve tansiyonun dengelenmesinde önemli rol oynar. Böbrek kanseri; böbreği oluşturan süzme fonksiyonu gösteren hücrelerden (adenokarsinom) veya oluşan idrarı taşıyan kanallardan (değişici epitel hücreli [...]

2509, 2020

MESANE TÜMÖRÜ

MESANE TÜMÖRÜ Mesane tümörlerinin %75-80’i ilk başvuruda erken evrede karşımıza çıkmaktadır. Mesane tümörü hastalarının ana başvuru semptomu kanlı idrar yapmadır. Kanlı idrar genellikle ağrısız ve aralıklı olarak görülür. Hastaların bir kısmı ara ara kan pıhtıları attığını ifade eder. Mesane tümörlerinde tanı Kanlı idrar ile başvuran ve mesane tümöründen şüphelenilen durumlarda hastaya öncelikle karın ultrasonografisi yapılır. Mesane tümörlerinin büyük çoğunluğu ultrason incelemesi ile saptanabilir. Ultrason bulgularına göre bilgisayarlı tomografi [...]

2509, 2020

TESTİS KANSERİ

TESTİS KANSERİ Testis kanseri, testisten kaynaklanan ve 15-44 yaş arası erkeklerde en sık görülen kanserdir. Ancak testis kanseri nadiren ergenlikten önce de ortaya çıkabilir. BelirtileriTestis kanserinin en yaygın ilk fark edilen belirtisi, testiste gelişen ağrısız yumrudur. Yumru genellikle ağrısızdır, ancak bazı insanlar etkilenen testisten gelen bir miktar ağrı veya rahatsızlık fark eder. Skrotumdaki her şişlik ve yumru kanser değildir. Kasık fıtığı, hidrosel, sperm kanalı kistleri ve varikosel gibi durumlarda da [...]

Go to Top