PENİL ÜRETROPLASTİ

Penil üretra darlıkları birçok nedenle oluşabilir ve penis ucundan yumurtalık torbası hizasına kadar olan üretra darlıklarını kapsar. Penil üretra darlığının başlıca nedenleri inflamatuvar durumlar (Liken sklerozis, Balanitis xerotica obliterans); travmatik durumlar ( idrar sondası takılırken meydana gelebilen travmalar; prostat, mesane veya böbrek taşlarına yönelik kapalı ameliyatlar sırasında gelişebilen travmalar gibi) veya cinsel yolla bulaşan bazı hastalıkların (bel soğukluğu gibi) sekeli gibi durumlardır.

Penil üretra darlıklarında başlıca tedavi yöntemi penil üretroplastidir ve hastalarda %70-80 oranında kalıcı çözüm sağlayabilmektedir. Öncesinde tanısal amaçlı bir retrograd üretrografi işlemi ile tüm üretra ile birlikte penil üretra darlığının tam olarak bölgesi ve uzunluğu belirlenir. Üretrografi işlemi ince bir sonda yardımı ile üretra boyunca üretra görüntülenmesini sağlayan boyar madde verilerek gerçekleştirilir.

Penil üretroplasti alternatifleri nelerdir ?
• Endoskopik üretrotomi : Bir optik teleskop yardımı ile direk görüş altında dar üretra segmentinin soğuk bıçak/lazer yardımı ile kesilerek üretra darlığının açılması.
• Dilatasyon : Plastik veya metal içerikli sondalarla genişletme işlemi ; bu işleme çoğu zaman düzenli olarak hastanın kendisinin devam etmesi gerekir.

Hem endoskopik üretrotomi hem de dilatasyon yöntemleri uzun dönemde üretra darlığının tekrarı açısından yüksek risk taşımaktadır; diğer bir deyişle uzun dönemde hastalara kalıcı çözüm sağlama konusunda yetersiz kalmaktadırlar.

İşlem nasıl yapılmaktadır ?
İşlem genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir , anestezi öncesinde uygun antibiyotiklerle enfeksiyondan koruyucu tedavi gerçekleştirilir. Genellikle sünnet kesisi (Penis ucuna yakın darlıklarda) veya penis cildi orta hattında yapılan kesi ile; nadiren perine (yumurtalık torbası ile anüs arasında kalan bölge) kesisi ile üretraya ulaşılır. Darlık hattı tespit edilir ve darlık hattının altında ve üstünde sağlıklı üretra tanımlanır. Darlık uzunluğu tam olarak tespit edildikten sonra yanak iç kısmından uygun ölçüde bir mukoza parçası (bukkal mukoza grefti) alınarak darlık kısmına yama yapılarak darlık genişletilir ve üretra bir sonda üzerinden tekrar dikilir. Cilt dikişleri atıldıktan sonra sıkı bir pansuman/bandaj yapılır. Ameliyat sonrası idrar sondası 2 ila 3 hafta boyunca kalmaktadır.

İşlem sonrası erken dönemde karşılaşılabilecek olası durumlar :
• İdrar yolu enfeksiyonları
• Kesi yerinde şişlik veya morarma
• Ağız içi mukoza alınan bölgede rahatsızlık ve uyuşukluk hissi