BÖBREK TÜMÖRÜ

Böbrek kanseri nedir?
Böbrekler insan hayatı için oldukça önem taşıyan sağ ve sol olmak üzere omurgamızın iki tarafında karın içi organların arkasında yer alan organlarımızdır.

Böbrekler kanın zararlı atıklardan temizlenmesi ve atıkların boşaltım sistemine gönderilmesinde aktif rol oynamaktadır.

Ayrıca salgıladıkları hormonlar vücut metabolizmasının ve tansiyonun dengelenmesinde önemli rol oynar.

Böbrek kanseri; böbreği oluşturan süzme fonksiyonu gösteren hücrelerden (adenokarsinom) veya oluşan idrarı taşıyan kanallardan (değişici epitel hücreli kanser) gelişebilir.

Kanserleşme bu yapıları oluşturan hücrelerin düzensiz ve kontrolsüz olarak büyüyüp çoğalmasıyla oluşur.

Böbrek kanserleri erkeklerde daha sık görülmekle birlikte her iki cinsiyette ve her yaş grubunda görülebilmektedir.

Böbrek kanseri nedenleri nelerdir?
• Sigara kullanımı,
• Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik sonucu oluşan obezite,
• Kronik böbrek yetmezliği varlığı,
• Radyasyon ve bazı kimyasal ajanların oluşturduğu çevre kirliliği,
• Genetik yatkınlık,
• Başta ağrı kesiciler olmak üzere uzun süre ilaç kullanılması.

Böbrek kanseri belirtileri
Böbrek kanseri sinsice ilerleyen bir hastalıktır ve erken dönemlerde çoğunlukla belirti vermez. İleri evre böbrek tümörlerinde gerek tümöre bağlı gerekse hastalığın başka bölgelere yayılımına (metastaz) bağlı birtakım belirtilere rastlanılabilir:
• İdrarda kan görülmesi
• Kronikleşen sırt ve yan ağrısı
• Halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık
• Hızlı kilo kaybı
• Ara ara çıkan yüksek ateş
• Karın bölgesinde kitle

Böbrek kanserinin tanısı
Günümüzde böbrek tümörleri genellikle başka nedenlerle yapılan ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle rastlantısal olarak saptanır. Hastanın ve ailesinin sağlık geçmişi ve alışkanlıkları sorgulandıktan sonra muayenesi ve gerekli testler yapılır. Bu testler idrar, kan testlerinin yanı sıra eğer yapılmamışsa bilgisayarlı tomografi ve/veya manyetik rezonans görüntülemeyi içerir.

Böbrek kanseri tedavisi
Hastaya uygulanacak tedavi şekli hastanın kendisi ve doktoruyla yapacağı görüşme sonrası netleştirilir. Tedavi şekli hastalığın evresine ve hastaya ait özelliklere bağlıdır. Böbrekte sınırlı (lokalize) kanserin tedavisi genellikle sadece tümörün (parsiyel nefrektomi) veya böbreğin tümörle (radikal nefrektomi) birlikte çıkarılmasını içeren ameliyattır. Çapı 7 cm’den küçük lokalize tümörü olan hastalar için (mümkün olduğunda) parsiyel nefrektomi birinci basamak kabul edilir. Lokalize böbrek tümöründe uygulanabilecek cerrahi yöntemler açık veya laparoskopik ameliyat tekniğiyle yapılabilir. Laparoskopik radikal ya da parsiyel nefrektomi bu konuda uzmanlaşmış hekimler tarafından başarıyla yapılabilir. Laparoskopik yöntemin başarısı açık cerrahi kadar iyidir. Laparoskopik nefrektomi, açık cerrahiye göre hasta açısından daha az ağrı, daha hızlı iyileşme kozmetik açıdan daha avantajlıdır.