BULBER ÜRETROPLASTİ

Bulber üretra darlıklarının nedeni çoğunlukla tam olarak bilinmemekle (İdiyopatik) beraber altta yatan tekrarlayan mikrotravmaların sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Bulber üretra darlıkları yumurtalık torbası altından anüs hizasına kadar olan üretra darlıklarını kapsar. Bulber üretra darlığının bilinen nedenleri başlıca travmatik durumlar ( idrar sondası takılırken meydana gelebilen travmalar; prostat, mesane veya böbrek taşlarına yönelik kapalı ameliyatlar sırasında gelişebilen travmalar gibi) veya cinsel yolla bulaşan bazı hastalıkların (bel soğukluğu gibi) sekeli gibi durumlardır.
Tekrarlayan bulber üretra darlıklarında (2 kereden fazla tekrarlaması durumu) başlıca tedavi yöntemi bulber üretroplastidir ve hastalarda %85-90 oranında kalıcı çözüm sağlayabilmektedir. Öncesinde tanısal amaçlı bir retrograd üretrografi işlemi ile tüm üretra ile birlikte bulber üretra darlığının tam olarak bölgesi ve uzunluğu belirlenir. Üretrografi işlemi ince bir sonda yardımı ile üretra boyunca üretra görüntülenmesini sağlayan boyar madde verilerek gerçekleştirilir.

Bulber üretroplasti alternatifleri nelerdir ?
• Endoskopik üretrotomi : Bir optik teleskop yardımı ile direk görüş altında dar üretra segmentinin soğuk bıçak/lazer yardımı ile kesilerek üretra darlığının açılması .
• Dilatasyon : Plastik veya metal içerikli sondalarla genişletme işlemi ; bu işleme çoğu zaman düzenli olarak hastanın kendisinin devam etmesi gerekir.

Hem endoskopik üretrotomi hem de dilatasyon yöntemleri uzun dönemde üretra darlığının tekrarı açısından yüksek risk taşımaktadır; diğer bir deyişle uzun dönemde hastalara kalıcı çözüm sağlama konusunda yetersiz kalmaktadırlar.

İşlem nasıl yapılmaktadır ?
İşlem genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir , anestezi öncesinde uygun antibiyotiklerle enfeksiyondan koruyucu tedavi gerçekleştirilir. Perine (yumurtalık torbası ile anüs arasında kalan bölge) kesisi ile üretraya ulaşılır. Darlık hattı tespit edilir ve darlık hattının altında ve üstünde sağlıklı üretra tanımlanır. Kısa segment darlıklarda hastalıklı kısım çıkarılarak alttaki ve üstteki sağlıklı üretra bir sonda üzerinden ucuca dikilir (Anastomotik üretroplasti). Uzun bulber üretra darlıklarında ve prostat ameliyatı sonrası gelişen bulbomembranöz üretra darlıklarında ise bir greft yardımı ile darlık genişletilir. Darlık uzunluğu tam olarak tespit edildikten sonra yanak iç kısmından uygun ölçüde bir mukoza parçası (bukkal mukoza grefti) alınarak darlık kısmına yama yapılarak darlık genişletilir ve üretra bir sonda üzerinden tekrar dikilir. Cilt dikişleri atıldıktan sonra sıkı bir pansuman/bandaj yapılır. Ameliyat sonrası idrar sondası 3 ila 4 hafta boyunca kalmaktadır.

İşlem sonrası erken dönemde karşılaşılabilecek olası durumlar :
• İdrar yolu enfeksiyonları
• Kesi yerinde şişlik veya morarma
• Ağız içi mukoza alınan bölgede rahatsızlık ve uyuşukluk hissi