PROSTAT AMELİYATI

Prostat büyümesi (BPH ) bir kanser olmamakla birlikte genel olarak ilerleyici karakter gösteren bir hastalık olup idrar yapamama sorunu, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrarda kan görülmesi ve hatta böbrek yetmezliğine varan ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu problemlerin yaşanmaması için düzenli olarak bir Üroloji uzmanının kontrolünde olmak önem taşımaktadır.

Genel olarak aşağıdaki durumlarda prostat hastalarına ameliyat önerilmektedir;

• Prostat büyümesine (BPH) bağlı olarak hastanın yaşam kalitesinde önemli ölçüde etkilenme olması ve ilaç tedavisine yanıt alınamayan durumlar
• Prostat büyümesine (BPH) bağlı idrar yapamama / tıkanma durumu
• Prostat büyümesine (BPH) bağlı tekrarlayan kanama olması
• Prostat büyümesine (BPH) bağlı tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ile karşılaşmak
• Prostat büyümesine (BPH) bağlı böbrek yetmezliği gelişmesi
• Prostat büyümesine (BPH) bağlı idrar kesesinde (mesane) taş oluşumu

Prostat ameliyatı sıklıkla kapalı ameliyat olarak bilinen çeşitli endoskopik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Hastalık ve hasta özellikleri bazı durumlarda açık ameliyat yöntemini gerektirebilir fakat günümüzde açık ameliyat artık çok kısıtlı sayıda hastada uygulanmaktadır. Aşağıda bahsi geçen farklı isimler ve teknolojiler kullanılsa da kapalı prostat ameliyatlarında yapılan işlem temelde aynıdır. Anestezi altında (Spinal/Epidural/Genel) çeşitli aletler yardımı ile idrar yapılan dış delikten girilerek prostata ulaşılır ve prostatın içinden geçen idrar kanalına (üretra) baskı yapan büyümüş prostat bezinin iç kısmı çeşitli enerji kaynakları kullanılarak hastanın rahat idrar yapmasını sağlayacak şekilde boşaltılır.

TURP- Transüretral Prostat Rezeksiyonu (Monopolar / Bipolar / Plazmakinetik)
Dünya üzerinde en yaygın tercih edilen ve uygulanan kapalı prostat ameliyat yöntemidir. Monopolar / Bipolar / Plazmakinetik enerji kaynakları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Kullanılan enerji kaynaklarının kendine özgü avantajları/dezavantajları mevcut olup burada asıl önemli olan operasyonu gerçekleştirecek Üroloji uzmanının elindeki ekipman ve deneyimidir. Temel amaç prostatın iç kısmının kazıma yöntemi ile çıkartılarak rahat idrar akışını sağlayacak bir idrar kanalı yaratmaktır. Prostat çipler şeklinde çıkarıldığı için patolojik inceleme olanağı mevcuttur. Ameliyat yaklaşık olarak 1-1,5 saat sürmektedir. Hastaların büyük bir kısmı ameliyattan fayda sağlamaktadır. Hastalar ameliyattan sonra 1-2 gün idrar sondası ile takip edilmektedir. Ameliyattan sonra hastaların özellikle ilk haftalarda günlük 2-3 lt arasında su tüketmeleri olası kanama ve enfeksiyonların önlenebilmesi için önem taşımaktadır.

HoLEP (Holmium Lazer İle Prostat Enükleasyonu)
Rezeksiyonda olduğu gibi temel amaç idrar akışını rahatlatacak bir idrar kanalı yaratmaktır. Burada prostat bir lazer fiberi yardımı ile genelde 3 parçaya bölünerek (sağ, sol ve orta loblar) idrar kesesi (mesane) içerisine atılır ve daha sonra idrar kesesi (mesane) içerisinde özel cihazlar yardımı (morcellator) ile parçalanarak dışarı alınır. Bu yöntem ile de patolojik inceleme olanağı mevcuttur. Ameliyat yaklaşık olarak 1,5-2 saat sürmektedir. Aynı rezeksiyon yöntemlerinde olduğu gibi hastalar ameliyattan sonra 1-2 gün idrar sondası ile takip edilmektedir. Ameliyattan sonra hastaların özellikle ilk haftalarda günlük 2-3 lt arasında su tüketmeleri olası kanama ve enfeksiyonların önlenebilmesi için önemlidir. Orta-uzun vadede ameliyat sonuçları genellikle TURP ile karşılaştırılmış ve benzer sonuçlar raporlanmıştır. Özellikle açık ameliyatın gerekli olduğu büyük prostat hacmine sahip hastalarda avantaj sağlamaktadır.
Prostatın Buharlaştırılması: Bu yöntem ile hedeflenen, prostat dokularını buharlaştırmaktır. Doku büyük oranda sudur ve buharlaşma, prostat içerisine odaklanmış yüksek enerji verilerek sağlanır.