01
Ocak - Mart 2017 - Hamburg Üniversitesi Eppendorf Hastanesi’nde çalışma ekibi -
Dr. Andreas Becker ve Dr. Luis Kluth
02
Şubat 2019 – Üretroplasti video olgu sunumları oturumu -
Ürolojik Cerrahi Derneği Ege Şube Toplantısı
03
Mart 2020 – Üreter Darlıklarına Yaklaşım sunumu -
6. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi - Antalya
04
Mart 2020 – Perkütan Nefrolitotomi oturum başkanlığı -
6. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi - Antalya
05
Mayıs 2019 – Üst Üriner Sistem Tümörlerine güncel yaklaşım konuşması -
Üroonkoloji Derneği – ASCO DIRECT Genitourinary Cancers Symposium
06
Kasım 2019 - Robotik Cerrahi SimNow Simülasyon Kursu -
14. Üroonkoloji Kongresi - Antalya
07
Ekim 2017 – SIU Genitoüriner rekonstrüksiyon kursu -
Lizbon/Portekiz
08
Ekim 2019 – SIU/GURS Genitoüriner rekonstrüksiyon kursu -
Atina / Yunanistan
09
2018 – 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Oturum Başkanlığı
10
Kasım 2017 – Mini-perkütan nefrolitotomi video-olgu sunumları -
Ürolojik Cerrahi Derneği Ege Şube Toplantısı – Uşak
11
Avrupa Üroloji Board Sertifikasyon Töreni – 2011
Varşova / Polonya
12
Op. Dr. Serdar Çelik uzmanlık kutlaması
13
Op. Dr. Sedat Karakoç laparoskopi box eğitimi
14
Op. Dr. Özgür Gürboğa ve Op. Dr. Kaan Çömez uzmanlık sınavı
15
Op. Dr . Hilmi Sarı uzmanlık günü
16
Op. Dr. Alperen Yıldız uzmanlık sınavı
17
Op. Dr. Doğan Değer uzmanlık kutlaması
18
İlk tez öğrencim
Op. Dr. Batuhan Yılmaz uzmanlık sınavı
19
Dr. Doğu Taşdemir
20
Dr. Selçuk Özer Uzmanlık Sınavı
21
Dr. Mustafa Gürses Uzmanlık
22
Op. Dr. Ege Sarıkaya Uzmanlık Sınavı